บทความ

สิ่งที่หน้าสนใจได้รวบรวมไว้ในนี้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้สร้างวีดีโอขึ้น Youtube เปิดตัวเครื่องมือใหม่ Copyright Match

.          โดยในวันนี้ Youtube ประกาศเครื่องมือใหม่ชื่อว่า Copyright Match เพื่อนำมาค้นหาวีดีโอที่ถูกอัพโหลดซ้ำในช่องอื่นๆ โดยวิธีทำงานมีดังนี้ หลังจากที่ผู้สร้างวีดีโอได้อัพโหลดวีดีโอไปของตนเองเรียบร้อยแล้ว Youtube จะสแกนวีดีโออื่นๆใน Youtube เพื่อดูว่าวีดีโอใดที่เหมือนหรือคล้ายกันกับวีดีโอที่มีอยู่แล้วบ้าง หากพบ Youtube จะแจ้งเตือนไปยังผู้สร้างวีดีโอในหัวข้อ Matches และให้ผู้สร้างวีดีโอตัดสินใจอีกครั้งว่าต้องการทำอย่างไร

.          โดย Youtube บอกว่า Youtube ได้ทดสอบเครื่องมือนี้กับผู้สร้างวีดีโอบางรายมาแล้วเกือบปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน

โดยข้อจำกัดของ Copyright Match มีดังนี้
–  ผู้ผลิตวีดีโอจำเป็นต้องอัพวีดีโอเข้ามาใน Youtube เป็นคนแรก เพราะ Youtube จะพิจารณาจากเวลาที่อัพโหลดวีดีโอ
–  เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือค้นหาวีดีโอที่มีการอัพโหลดซ้ำ ซึ่งหากพบคลิปหรือเนื้อหาที่ซ้ำ ผู้ผลิตวีดีโอจำเป็นต้องรายงาน Youtube อีกครั้ง
.          ในสัปดาห์หน้า Youtube จะเริ่มต้นเปิดให้ผู้สร้างวีดีโอมากกว่า 100000 ราย ได้ใช้ และจะขยายให้ผู้ใช้คนอื่นได้ใช้งานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยมีเป้าหมายในระยะยาวในการทำให้ผู้ผลิตวีดีโอทุกรายที่เป็นพาทเนอร์กับ Youtube สามารถเข้าถึงได้

.          ต้องดูกันต่อไปว่า Youtube จะสามารถพัฒนาเครื่องมือ Copyright Match ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด
ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.socialmedia.in.th

แสดงความคิดเห็น