บทความ

สิ่งที่หน้าสนใจได้รวบรวมไว้ในนี้เรียบร้อยแล้ว

How to Check Error Codes

การตรวจสอบด้วยตนเองโดยใช้รีโมทควบคุม (SkyAir, VRV)


รีโมทควบคุมติดผนัง รุ่น BRC1C62
1.ถ้าการทำงานหยุดเนื่องจากความผิดปกติจะมีไฟกระพริบข้างๆ ปุ่มเปิด/ปิดของรีโมท และรหัสข้อ ผิดพลาดจะแสดงขึ้น บนหน้าจอ
 
2.เมื่อทราบความผิดพลาดแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ประมาณ 4 วินาที หรืออาจมากกว่านั้น ประวัติข้อผิดพลาดจะหายไป (รหัส ข้อผิดพลาดจะกระพริบ และระบบการทำงานจะสลับ จากระบบ ตรวจสอบเป็นระบบปกติ)


รีโมทควบคุมติดผนัง รุ่น BRC1E62
1.ถ้าการทำงานหยุดเนื่องจากความผิดพลาด จะมีไฟกระพริบ ตรงปุ่่ม เปิด/ปิดแอร์ และจะมีข้อความ “Error: Push Menu Button” ขึ้นมาล่างจอ
2.กดปุ่ม เมนู/ตกลง และประวัติข้อผิดพลาดจะถูกแสดงใน Main Menu


รีโมทควบคุมแบบไร้สาย

ถ้าการทำงานหยุดลงเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีไฟกระพริบ รหัสข้อผิดพลาด (error code) จะแสดงขึ้นได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้…

1. กดปุ่ม INSPECTION/TEST เพื่อเลือก “Inspection” อุปกรณ์จะเข้าสู่ระบบทดสอบ ไฟบอก Unit และช่อง Unit No. จะแสดงเลข “0”

2. ตั้งค่า Unit No.กดปุ่ม UP หรือ DOWN และเปลี่ยน Unit No. จนกว่าจะมีเสียงเตือน*ดังจากแอร์
*จำนวนเสียงเตือน
– เสียงเตือนสั้นๆ 3 ครั้ง: ทำตามการทำงานขั้นต่อไป
– เสียงเตือนสั้นๆ 1 ครั้ง: ทำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ทำขั้นตอนที่ 4 จนกว่าเสียงเตือนจะดังต่อเนื่อง เสียงเตือนที่ดังอย่างต่อเนื่องหมายความว่า รหัสข้อผิดพลาดได้รับการยืนยันแล้ว
– เสียงเตือนที่ดังต่อเนื่อง: ไม่มีความผิดปกติ

3. กดปุ่ม Mode เลข “0” ตำแหน่งด้านซ้ายของรหัสข้อผิดพลาดจะกระพริบ

4. การตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด (“0”) ด้านซ้าย
– กดปุ่ม UP หรือ DOWN และเปลี่ยนรหัสข้อผิดพลาดด้านซ้ายจนกว่ารหัสข้อผิดพลาดจะตรง กับเสียงเตือน* รหัสด้านซ้ายจะเปลี่ยนตามข้างล่างนี้ เมื่อกดปุ่ม UP หรือ DOWN
*จำนวนเสียงเตือน
– เสียงเตือนดังต่อเนื่อง: เลขด้านซ้ายและขวาตรงกัน (รหัสข้อผิดพลาดถูกยืนยัน)
– เสียงปิ๊บสั้นๆ 2 ครั้ง: เลขด้านซ้ายตรงกับรหัสผิดพลาดที่เกิดขึ้น
– เสียงปิ๊บสั้นๆ 1 ครั้ง: เลขด้านขวาตรงกับรหัสผิดพลาดที่เกิดขึ้น

5. กดปุ่ม Mode เลข “0” ตำแหน่งด้านขวาของรหัสข้อผิดพลาดจะกระพริบ

6. การตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด (“0”) ด้านขวา
– กดปุ่ม UP หรือ DOWN และเปลี่ยนรหัสด้านขวาจนกว่ารหัสข้อผิดพลาดที่ตรงกับเสียง เตือนต่อเนื่องจะดังขึ้น
รหัสด้านซ้ายจะเปลี่ยนตามข้างล่างนี้ เมื่อกดปุ่ม UP หรือ DOWN

 

แสดงความคิดเห็น