กระทู้

Best Practice: 301 Redirect HTTP to HTTPS (Standard Domain)

เว็บบอร์ด

หัวข้อ : Best Practice: 301 Redirect HTTP to HTTPS (Standard Domain)

การตั้งค่าให้เว็บไซต์ของเราที่เดิมที่ใช้ http:// ไปเป็น https://

โดยคุณ thaicomsuksun เมื่อ 2018-01-31 18:07:11

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.+)$ [NC]
    RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L]
</IfModule>

โดยคุณ thaicomsuksun เมื่อ 2018-01-31 18:07:34

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://stackoverflow.com/questions/29029049/best-practice-301-redirect-http-to-https-standard-domain

โดยคุณ thaicomsuksun เมื่อ 2018-01-31 18:08:03
ตอบหัวข้อนี้
รายละเอียด
อีเมล
ชื่อ