กระทู้

ข้อมูลการตั้งค่าต่างๆของ SSL

เว็บบอร์ด

หัวข้อ : ข้อมูลการตั้งค่าต่างๆของ SSL

อยารู้ข้อมูลก็ลองดูนี่เลย

โดยคุณ thaicomsuksun เมื่อ 2018-01-31 18:10:48

วิธีการติดตั้ง SSL Certificate บน Directadmin


1. ทำการเข้าสู่ระบบ Directadmin ของท่าน แล้วเข้าไปที่ Menu SSL Certificate ที่หน้าหลัก User Level

2. เลือก Paste a pre-generated certificate and key ถ้ามีรหัสเดิมอยู่ทำการลบรหัสที่มีอยู่เดิมออกทั้งหมด

3. นำ RSA PRIVATE KEY ที่ได้มาจากการ Generate CSR ที่บันทึกเก็บไว้ใส่ลงไป (ระวังอย่าให้มีช่องว่างหรือเว้นวรรค)

4. นำ SSL Certificate ที่ได้รับจากทีมงาน Netway วางต่อจาก RSA PRIVATE KEY ถัดลงมา 1 บรรทัด (บรรทัดติดกันดังรูป)

5. กดปุ่ม Save

6. หากกระบวนการทั้งหมดถูกต้อง DirectAdmin ก็จะแจ้งว่าได้ Save Certificate เรียบร้อยดังรูป

7. เลื่อนลงไปด้านล่าง จะมีข้อความว่า Click Here to paste a CA Root Certificate ให้ทำการคลิก Click Here เพื่อติดตั้ง CA Bundle หลังจากติดตั้ง Certificate เสร็จเรียบร้อย

8. ใส่ CA Bundle(Intermediate CA) ที่ได้รับจากทีมงาน หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ DOWNLOAD เมื่อนำโค้ดใส่เสร็จสิ้นจึงทำการติ๊กที่ “Use a CA Cert” ด้วยเช่นกัน เพื่อยืนยันการใช้งาน
    (ในกรณีที่ได้รับ Intermediate CA จำนวนมากกว่า 1 ขึ้นไป ให้ Copy Intermediate CA มาวางต่อกันได้เลยตัวอย่างเช่น
-----BEGIN CERTIFICATE-----
    Intermediate CA code 1
-----END CERTIFICATE------
-----BEGIN CERTIFICATE-----
    Intermediate CA code 2
-----END CERTIFICATE------
     )

9. เมื่อติดตั้ง SSL ทุกขั้นตอนเสร็จสิ้น ในส่วนของระบบ Direct Admin ต้องเปิดใช้งาน SSL คือส่วน https โดยสังเกตุข้อความด้านบน “SSL is currently disabled for this domain. You can enable here” ให้คลิกที่คำว่า “here”

10. ตั้งค่าให้เหมือนกันกับรูป เพื่อเปิดใช้การใช้งาน SSL

11. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการตรวจสอบการติดตั้ง SSL Certificate โดยผ่านทางเว็บไซต์ https://ssl.in.th/ssl-checker/

โดยคุณ thaicomsuksun เมื่อ 2018-01-31 18:11:28

https://support.netway.co.th/hc/th/articles/115005100227-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1-%E0%B8%87-SSL-Certificate-%E0%B8%9A%E0%B8%99-Directadmin?_ga=2.43186403.735316356.1517359041-992263706.1517359041

โดยคุณ thaicomsuksun เมื่อ 2018-01-31 18:12:05

ตรวจสอบเว็บไซต์
https://ssl.in.th/ssl-checker

โดยคุณ thaicomsuksun เมื่อ 2018-01-31 18:12:47
ตอบหัวข้อนี้
รายละเอียด
อีเมล
ชื่อ