โปรแกรมคำนวณหาขนาด BTU

ขนาดพื้นที่ห้อง

กว้าง เมตร
ยาว เมตร
ขนาดห้อง 0 ตารางเมตร

ปริมาณความร้อน

จำนวนคนในห้อง คน

ขนาด BTU ที่เหมาะสม

0 BTU/ชั่วโมง