1. เครื่องรับอากาศ iAUTO คงความเย็นสบาย สารทำความเย็น R32
ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ ขนาด BTU ของเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
CS-PN9SKT 9,232 13,900.-
CS-PN12SKT 12519 16,400.-
CS-PN13SKT 13,000 18,400.-
CS-PN18SKT 18,000 23,500.-
2. รุ่นผนัง inverter รีโมทไร้สายเบอร์ 5 ฟอกอากาศโดยปล่อยประจุลบดักจับฝุ่นละออง และฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย รับประกันคอมฯ 5 ปี R410A
ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ ขนาด BTU ของเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
CS-S09PKT#5 / CU-S09PKT 8,543 22,000.-
CS-S12PKT#5 / CU-S12PKT 12,723 25,300.-
CS-S18PKT#5 / CU-S18PKT 18,519 29,700.-
CS-S24PKT#5 / CU-S24PKT 21,155 43,000.-

2. รุ่นผนัง inverter รุ่นประหยัด รีโมทไร้สายเบอร์ 5 ฟอกอากาศ ฟอกกลิ่น และฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย รับประกันคอมฯ 5 ปี R410A
ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ ขนาด BTU ของเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
CS-PS09PKT#5 / CU-PS09PKT 8,872 15,400.-
CS-PS12PKT#5 / CU-PS13PKT 12,299 17,900.-
CS-PS18PKT#5 / CU-PS18PKT 17,830 25,900.-
CS-PS24PKT#5 / CU-PS24PKT 20,631 33,900.-
3.ผนังรุ่น ผนังรุ่น DELUXE รีโมทไร้สาย ECONAV เบอร์ 5 เซ็ฯเซอร์อัจริยะ ฟอกอากาศโดยปล่อยประจุลบดักจับ และฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ ขนาด BTU ของเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
CS-PU9SKT 8,734 14,900.-
CS-PU13SKT 12,299 17,800.-
CS-PU18SK 18,051 25,900.-
CS-PU24SKT 20,607 33,400.-

4.ตั้งแขวนเบอร์ 5 รีโมทไร้สายฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี
ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ ขนาด BTU ของเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
CS-C12ETT#5 / CU-C12ETT 12,300 25,900.-
CS-C18ETT#5 / CU-C18ETT 16,400 38,800.-
CS-C24ETT#5 / CU-C24ETT 20,800 45,700.-