บทความ

สิ่งที่หน้าสนใจได้รวบรวมไว้ในนี้เรียบร้อยแล้ว

บริการล้างแอร์อยุธยา ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

แน่นอนทีเดียวว่าในปัจุบัน มีฝุ่น,ควัน,มลภาวะ และ มลพิษอยู่ในอากาศมากมาย อย่างเช่นในเมืองใหญ่ๆซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราและรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราอีกด้วย แน่นอนเลยทีเดียวหากเราปล่อยให้มลภาวะเหลานี้สะสมอยู่กับเครื่องปรับอากาศก็อาจทำให้เกิดผลเสียที่ตามมาได้

ทำไมเราต้องล้างแอร์? หลายๆ สาเหตุของแอร์เสีย เกิดจากแอร์สกปรกหรือแอร์ตัน และเกิดจากการสะสมของฝุ่นละอองเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กๆ แต่ถ้าปล่อยไว้นานๆ ปัญหาเล็กๆ ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ และเป็นจุดเริ่มต้นของแอร์เสีย

เราจะเสียเงินค่าบำรุงรักษาแอร์ (ล้างแอร์) น้อยกว่าการเสียเงินในการซ่อมแอร์
ทำให้ประหยัดค่าไฟ อันเกิดการการที่แอร์ทำงานหนัก เพราะสิ่งสกปรก
เป็นการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ตัวแผ่นกรองอากาศ / แผ่นฟอกอากาศ
ลดการเสื่อมสภาพของเคร...  

อ่านต่อ